Fællesbageriet bygges

In by ROFB

Roskilde Fællesbageri købte som en af selskabets første handlinger Kapelsmøllen i Roskilde. Til alt held brændte den gamle og nedslidte mølle ned kort tid efter, den 21. juni 1982. Årsagen var lynnedslag.
Forsikringssummen var med til at muliggøre byggeriet af et helt nyt og moderne bageri ved Maglekilde i Roskilde.