Privatlivspolitik

Vi passer godt på dine persondata.

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for opbevaring af dine data, nemlig EU’s persondataforordning og en ny, dansk databeskyttelseslov. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik. Du kan læse om den herunder.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af formålet med dit lejemål i Roskilde Fællesbageris ejendomme, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsmail, kan du til enhver tid framelde dig ved at klikke på linket i bunden af mailen. Dine personoplysninger videregives kun i forbindelse med intern kommunikation i selskabet. De videregives ikke til andre. Mange af de oplysninger, vi har i vores administrationssystem, har vi modtaget fra dig selv i forbindelse med din overtagelse af lejemålet.

Roskilde Fællesbageris dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine oplysninger. Gennemgående for vores dataregistrering er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler udelukkende almindelige lejeoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Vi behandler ingen personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, f.eks. CPR-numre.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser som: Håndtering af dine lejerettigheder i henhold til lovgivningen m.v., herunder opkrævning og betaling af leje, varme m.v.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Roskilde Fællesbageri er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson:
Henrik Vincents Johansen, administrerende direktør
Sankt Ols Gade 10, 1.
4000 Roskilde
hvj@rofb.dk